Ayak Mantarı Tedavisi

    Ayak Mantarı Tedavisi ve Bakımı

    Daha çok ayak parmak aralarında, bazen de ayak tabanında oluşan mantar hastalığı bulaşıcı olduğundan ve özellikle aile fertleri için risk oluşturduğundan  ihmal edilemeden tedavi edilmelidir. Ayak mantar hastalığı ayakta görülen diğer bazı hastalıklara benzemesinden dolayı doğru teşhis edilebilmesi ve uygun tedavinin düzenlenebilmesi için mutlaka bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Merkezimizde mantar hastalığının tanısı mikroskobik inceleme ile kesin olarak konmakta, şüpheli durumlarda diğer hastalıkları ayırımı için gereken patolojik incelemeler yapılmaktadır.